Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Δημήτριος Γιαννημάρας – Δήμαρχος
 • Γεώργιος Τσιμικλής
 • Δημήτριος Μητσέας
 • Σταύρος Σ. Βαβαρούτσος
 • Γεώργιος Γκούζος – Αντιδήμαρχος
 • Χρήστος Λυμπερέας
 • Αλέξανδρος Ρουτζούνης – Αντιδήμαρχος
 • Διακουμής Κυβέλος – Αντιδήμαρχος
 • Βασίλειος Κυβέλος
 • Καλλιόπη Μπαρμπετσέα – Σπυρέα
 • Παναγιώτα Γιαννακέα – Τσίκνα
 • Σωτήριος Ζαχαρέας – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Χρήστος Κισκήρας
 • Φώτιος Περδικέας – Αντιδήμαρχος
 • Ιωάννης Μαραμπέας
 • Γεώργιος Τζανετέας
 • Γρηγόριος Χρηστέας
 • Βασίλειος Κοζομπόλης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Παναγιώτης Μπασάκος
 • Σταύρος Γ. Βαβαρούτσος – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 • Δημήτριος Κατσικέας
 • Κωνσταντίνος Λαμπρινέας

Ειδικοί Συνεργάτες & Σύμβουλοι
Τεχνικά Θέματα η κα Νηφάκου Χριστίνα-Φαίδρα (christinafaidranifakou@yahoo.gr-6994025364)
Θέματα Πολιτισμού, Τεχνολογίας και Διαδικτύου ο κος Λούζης Παναγιώτης (panlouzis@gmail.com-6955855303)