Ίρις Πολυτελείς Ξενώνες
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 & ΠΑΤΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ΚΙΝ. 6973 023782