Xionodromika

Τα νέα του Τουρισμού από το web-greece.gr

Αναγκαία για την επιβίωσή των μικρών ξενοδοχείων η πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Αναγκαία για την επιβίωσή των μικρών ξενοδοχείων η πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές έρευνες που διενέργησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) που παρουσιάστηκαν στις 13/12/2023 είναι φανερή η ανάγκη των ξενοδοχείων μικρότερων κατηγοριών (1*, 2* & 3* ) για πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτή η πρόσβαση καθίσταται αναγκαία για να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιζητούν την ποιοτική, τεχνολογική και ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Σύμφωνα με το ΙΤΕΠ, με βάση τα στοιχεία του μητρώου του ΞΕΕ, το 74% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και το 47% σε όρους δωματίων αντιπροσωπεύεται από τα ξενοδοχεία κατηγορίας 1* – 3* . Στη συντριπτική τους πλειονότητα αυτά τα ξενοδοχεία έχουν μέγεθος μέχρι 50 δωμάτια.

Βάσει των μελετών του ΙΤΕΠ, οι συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων συμβάλουν σημαντικά στις τοπικές οικονομίες και στην απασχόληση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. Τα ελληνικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία 1 έως 3* ανέρχονται στο 90 με 94% των συνολικών αγορών τους, το 38% από παραγωγούς εντός νομού. Επίσης, το 86% των εργαζομένων στα ξενοδοχεία 2* και το 76% στα ξενοδοχεία 1* προέρχονται από την τοπική κοινωνία. Όπως τονίζει το ΙΤΕΠ, αξίζει να σημειωθεί πως στα ξενοδοχεία των συγκεκριμένων κατηγοριών πηγαίνει μεγαλύτερο μερίδιο Ελλήνων σε αντίθεση με υψηλότερες κατηγορίες.

Ανάγκη για χρηματοδότηση

Τα ξενοδοχεία 1* – 3* δαπανούν ένα σημαντικό ποσοστό του τζίρου τους για επισκευές, ανακαίνιση και συντήρηση. Επίσης, τα ερευνητικά ευρήματα αποτυπώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση. Εντούτοις, το κυριότερο εμπόδιο στην υλοποίηση αυτών των επενδύσεων αποτελεί το υψηλό κόστος των τεχνικών λύσεων πράσινου μετασχηματισμού, ενεργειακής και τεχνολογικής αναβάθμισης. Όπως επισημαίνει το ΙΤΕΠ αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν κατάλληλα προγράμματα χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ, Αλέξανδρος Βασιλικός σχολιάζοντας τις διαπιστώσεις και τα στοιχεία των ερευνών, επισημαίνει τα εξής:

«Τα ξενοδοχεία μικρότερων κατηγοριών, από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Νίσυρο, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής φιλοξενίας και είναι οι θεματοφύλακες της τοπικής παράδοσης, με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση. Τα ξενοδοχεία αυτά πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία με τις υπόλοιπες κατηγορίες προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα της μετάβασης προς το αύριο. Αυτό δεν σημαίνει να γίνουν «πεντάστερα», σημαίνει όμως να εκπληρώνουν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια συμβάλλοντας στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων όταν θέλουμε ένα ποιοτικό προϊόν οριζόντια, ιδίως όταν μιλάμε για τα μισά δωμάτια της χώρας. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η εξασφάλιση της πρόσβασης των ξενοδοχείων μικρότερων κατηγοριών σε προγράμματα χρηματοδότησης συνάδει απόλυτα με τους στόχους της τουριστικής πολιτικής για χρονική επέκταση της σεζόν αλλά και για χωρική επέκταση της τουριστικής ανάπτυξης με βιώσιμους όρους. Για να επιτευχθούν ωστόσο αυτοί οι στόχοι, τα ξενοδοχεία 1*, 2* και 3* πρέπει να έχουν και τα διαθέσιμα εργαλεία για την ποιοτική αναβάθμισή τους, την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση. Η διαπιστωμένη βούληση του μικρού ξενοδόχου για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση παρά τις δυσκολίες του ευρύτερου περιβάλλοντος, είναι ώρα να βρει και την αντίστοιχη ανταπόκριση στον σχεδιασμό της Πολιτείας. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημά μας, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού.».

 

Πηγή: imerisia.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Διαβάστε επίσης