Xionodromika

Τα νέα του Τουρισμού από το web-greece.gr

Η εναλλακτική μορφή τουρισμού που παρουσιάζει μεγάλη προτίμηση στην Ελλάδα

Η εναλλακτική μορφή τουρισμού που παρουσιάζει μεγάλη προτίμηση στην Ελλάδα

Όταν αναφερόμαστε στον Ιαματικό τουρισμό πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία ανήκει στην κατηγορία του κοινωνικού τουρισμού.

Είναι η πρώτη μορφή τουρισμού υγείας η οποία εμφανίζεται ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι μέρος του κοινωνικού τουρισμού γιατί αφορά τουρίστες κυρίως ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποκατάσταση της ψυχικής και σωματικής υγείας αλλά και την βελτίωση της ευεξίας των επισκεπτών που εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα χρήσης των φυσικών αυτών πόρων. Οι ιαματικοί πόροι δεν είναι κάτι άλλο από τις γνωστές ιαματικές πηγές.

Όταν κάνουμε λόγο για ιαματικές πηγές είναι οι πηγές εκείνες τα νερά των οποίων προσφέρουν θεραπευτικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα είναι νερά τα οποία πηγάζουν μέσα από πετρώματα της γης και κατά την διάρκεια της διαδρομής τους αποκτούν πολύτιμα μεταλλικά συστατικά στα οποία οφείλεται και η θεραπευτική τους δράση. Οι ιδιότητες τους έχουν γίνει γνωστές ήδη από τα ιστορικά χρόνια. Ο Ηρόδοτος είναι ο πρώτος που παρατήρησε την θεραπευτική τους δράση. Στη συνέχεια, ο Ιπποκράτης ασχολήθηκε συστηματικά με τις ιαματικές πηγές καταγράφοντας τις ασθένειες στις οποίες έχουν θεραπευτικές επιδράσεις.

Η υδροθεραπεία που προσφέρουν οι ιαματικές πηγές έχει δύο μορφές. Μπορεί να είναι είτε εσωτερική, όταν τα νερά χρησιμοποιούνται για πόση, είτε εξωτερική όταν χρησιμοποιούνται για λουτρό, τη λεγόμενη λουτροθεραπεία. Οι ασθένειες στις οποίες έχουν θετική επίδραση είναι πολλές. Ενδεικτικά μερικές από αυτές είναι η αρτηριακή υπέρταση, οι αναπνευστικές παθήσεις, οι ρευματικές παθήσεις κλπ. Παρά τα οφέλη που προσφέρουν υπάρχουν και αρκετές αντενδείξεις, γι’ αυτό θα πρέπει πρώτα να ακολουθούνται οι υποδείξεις των γιατρών.

Η Ελλάδα, είναι μια χώρα πλούσια σε ιαματικές πηγές. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, υπάρχουν περισσότερα από 800 σημεία στα οποία αναβλύζουν ιαματικά νερά. Οι περισσότερες βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα, περίπου 156, ακολουθεί η Μακεδονία με 115 και η Πελοπόννησος με 114 ενώ στη συνέχεια ακολουθεί  η Κρήτη με 100. Από τις καταγεγραμμένες, περίπου 180 χρησιμοποιούνται για λουτροθεραπείες και για πόσιμη θεραπεία.

Την κυριότητα των ιαματικών πηγών έχει ο ΕΟΤ ανεξάρτητα από το ποιος έχει την κυριότητα του εδάφους εκτός αν βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλούς και παραλίες, που ανήκουν στο Δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα  ο ΕΟΤ είναι υπεύθυνος για τη χρήση τους και την εκμετάλλευση τους, στον οποίο τηρείται Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης αποφάσισε την παραχώρηση της εκμετάλλευσης τους σε τρίτους.

Κάποιοι άνθρωποι δεν επισκέπτονται τις ιαματικές πηγές, μόνο για τις ευεργετικές επιδράσεις που έχουν σε αρκετά προβλήματα υγείας, αλλά αναζητούν και μια διέξοδο από το στρες που δημιουργεί η αγχώδης καθημερινότητα που έχουν στη ζωή τους. Η χαλάρωση και η ευεξία που προσφέρουν, δεν αφορά μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού ο οποίος όμως έχει βαθιές ρίζες στη χώρα μας. Πολλές περιοχές που είχαν την τύχη να έχουν ιαματικές πηγές, απέκτησαν μέσα απ’ ατές μια σημαντική πηγή εσόδων. Οι πιο γνωστές είναι της Υπάτης, της Αιδηψού, της Κύθνου, της Κυλλήνης και του Καϊάφα. Πολλές απ’ αυτές τις πηγές βρίσκονται σε περιοχές κοντά σε θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξελιχθούν σε μεγάλες λουτροπόλεις.

Όλοι οι επισκέπτες αυτού του είδους πηγών  αποτελούν μια ειδική κατηγορία τουριστών γιατί έχουν μεταξύ τους ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό είναι ότι έρχονται στη χώρα μας με κυριότερο σκοπό να επισκεφτούν τις ιαματικές πηγές χάρη στις θεραπευτικές επιδράσεις που έχουν τα νερά τους. Με αυτό τον τρόπο συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις υδροθεραπείες και θαλασσοθεραπείες τις οποίες έχουν ανάγκη. Οι συγκεκριμένοι επισκέπτες είναι κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας με το μεγαλύτερο ποσοστό να καλύπτεται από γυναίκες.  Ο μήνας που έχει μεγαλύτερη ζήτηση ο ιαματικός τουρισμός με βάση έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί είναι ο Σεπτέμβριος και ακολουθεί ο Αύγουστος αντίθετα με τον υπόλοιπο τουρισμό όπου η  μεγαλύτερη κίνηση παρατηρείται τον Αύγουστο.

Αρκετά κέντρα ιαματικού τουρισμού υπάρχουν στην κεντρική Ευρώπη. Από αυτά τα περισσότερα είναι στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ισπανία και στην Ουγγαρία. Όσον αφορά την Ελλάδα, παρά τον μεγάλο αριθμό ιαματικών πηγών που υπάρχουν, οι περισσότερες έχουν μείνει αναξιοποίητες. Ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού έχει μείνει ανεκμετάλλευτο. Στην Ελλάδα αυτή η μορφή τουρισμού έχει φθίνουσα πορεία και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ενημερώνεται και δεν πληροφορείται σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων των ιαματικών πηγών. Παρατηρείται απουσία προσπαθειών ανάδειξης στον κόσμο προκειμένου να μπορέσει να αντιληφθεί την αξία τους και τα οφέλη που μπορεί έχει απ’ αυτές.

Η ιατρική επιστήμη εμποδίζει την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού συμβάλλοντας έτσι στην επικράτηση αυτής της φθίνουσας πορείας. Αρκετοί γιατροί επιμένουν στη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαιτίας της άγνοιας που έχουν για τις θεραπευτικές ιδιότητες της υδροθεραπείας, η οποία όμως ενδέχεται να μην έχει σε όλους τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα και να υπάρχουν έτσι διαφορές από άτομο σε άτομο. Επίσης σε ορισμένους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια επιπλέον προβλήματα υγείας, μπορεί να μην ενδείκνυται η χρήση υδροθεραπείας ή θαλασσοθεραπείας διότι θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα θετικά ,δηλαδή μπορεί να τους βλάψει. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι γιατροί αποφεύγουν και δεν συνιστούν τις φυσικές θεραπευτικές μεθόδους. Γενικά,  κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να αναιρέσουν τις ευεργετικές επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.

Πλέον κόστος που επιβαρύνει τον επισκέπτη είναι υψηλότερο και αυτό αποτελεί έναν ακόμα λόγο της φθίνουσας αυτής πορείας. Παλαιότερα η υδροθεραπεία επιδοτούνταν από το κράτος και την διαχείριση των ιαματικών πηγών την είχαν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιδότηση όμως από το κράτος έχει σταματήσει και η διαχείριση ανήκει πλέον σε  ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι όπως είναι λογικό έχουν μοναδικό σκοπό το κέρδος. Έτσι τα έξοδα των επισκεπτών για υδροθεραπείες στις ιαματικές πηγές είναι αυξημένα, πράγμα που αποτρέπει αρκετό κόσμο.

Η φθίνουσα αυτή πορεία σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από τα πλούσια οφέλη των ιαματικών πηγών που υπάρχουν, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας. Το περιθώριο για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού είναι αρκετά μεγάλο προκειμένου να γίνει προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών για τις φυσικές αυτές πηγές. Οι περιοχές που διαθέτουν αυτό το πλεονέκτημα θα έχουν σημαντικά έσοδα χάρη στην αύξηση της κίνησης από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού. Η υδροθεραπεία δίνει παράλληλα και την δυνατότητα στο επισκέπτη για δυο περίπου εβδομάδες διακοπών από τις οποίες προκύπτουν έσοδα στην περιοχή που λειτουργεί το κέντρο υδροθεραπείας.

Για τη ζήτηση της υδροθεραπείας με επακόλουθο την αύξηση των εσόδων, θα πρέπει να γίνουν αρκετές προσπάθειες για την προβολή των περιοχών που διαθέτουν ιαματικές πηγές μέσω διαφημιστικών εκστρατειών στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σε όλο τον κόσμο. Αναγκαία επίσης κρίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της περιοχής, αλλά κυρίως των ευεργετικών επιδράσεων της υδροθεραπείας από τα ύδατα των ιαματικών πηγών. Ο κόσμος μέσω της προβολής θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η υδροθεραπεία έχει μόνο θεραπευτικές ιδιότητες και δεν βλάπτει την υγεία όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που απαγορεύουν τη χρήση της. Έτσι θα γίνει κατανοητό σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται και σε ποιες όχι.

Η προσπάθεια αυτής της προβολής μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή αρμοδίων φορέων σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό αλλά και σε σχετικά συνέδρια. Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ, 10 ακόμα φυσικών πόρων ως ιαματικών, φθάνοντας στους 24 αλλά υπολείπονται αρκετές δεκάδες. Επομένως, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος που θα πρέπει να διανυθεί. Επίσης, το περιθώριο για ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης τους είναι μεγάλο. Η Ελλάδα, παρά τα πλεονεκτήματα που την χαρακτηρίζουν ως προς την συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, έχει πολύ μικρό μερίδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης που δίνεται στο συγκεκριμένο τομέα είναι αναγκαία και ως προς αυτό μπορούν να συμβάλουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα απ’ αυτά είναι το πρόγραμμα COSME 2014 – 2020 που έχει να κάνει με την ενίσχυση επενδύσεων στο τουρισμό. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι δράσεις του νέου LEADER, οι οποίες σύμφωνα με τις εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία για την δημιουργία αναγκαίας  υποδομής στα κέντρα υδροθεραπείας με σκοπό την παραγωγική εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  της χώρας μας μέσω της εναλλακτικής αυτής μορφής θα επιτευχθεί σημαντικά από την προσέλκυση επιπλέον τουριστών για το σκοπό αυτό.

 

 

Πηγή: taxhorizon.club

Αφήστε μια απάντηση

Διαβάστε επίσης